Velkommen til

Thorupstrand Kystfiskerlaug

Thorupstrand Kystfiskerlaug er en non-profit organisation med det almennyttige formål at fremtidssikre det oprindelige fiskeri fra åben strand i Danmark ved at skabe mulighed for, at kystfiskerlejet Thorupstrand har fælles fangstrettigheder i havet. Laugets medlemmer forvalter i fællesskab disse rettigheder og beskytter dem imod at blive gjort til genstand for individuel spekulation og omsætning. Enhver dansk kystfisker, der lever op til laugets vedtægter, kan blive medlem af lauget.
Laugets vedtægter fremgår af Thorupstrand Kystfiskerlaugs Vider og Vedtægter.

Kystfiskeriets familier har fra gammel tid samarbejdet om at drive et partsfiskeri, hvor båden, redskaberne og besætningsmedlemmerne hver får deres part af fangsten. På et kystfiskerleje samarbejder familier og bådelag desuden om den fælles drift og vedligeholdelse af landingspladsens faciliteter og infrastruktur. Lauget er et nyt skud på kystens kollegiale organisationsform, der ikke har med bådenes kommercielle drift at gøre, men overtager statens rolle som den almennyttige institution, hvis fond af rettigheder sikrer lokalsamfundets grundlæggende og varige mulighed for at gøre brug af havets vilde økosystem på en bæredygtig måde.
Thorupstrand Kystfiskerlaug har uddybet sin formålsparagraf i Kodex for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri.

The necessity of developing common goods for coastal communities

Thomas Højrup, The Guild of Thorupstrand Coastal Fisheries, 2011

This book is dedicated to the European Parliament, the media in Europe and the European countries who now have one year to discuss the European Commission's proposal to the CFP which is: a Common Fisheries Politics based upon a privatisation of the fishing rights in a system of Individual Transferable Quotas, ITQ.

The book is written with the aim to initiate and fuel a further public debate about how it is possible to improve Coasts of the Future in Europe based upon sustainable life-modes and communities.

The colour printed version of the book is now available from Han Herred Havbaade,
info@havbaade.dk
Price: 7 Euro + postage

Download electronic version (pdf)

Billede


Billede


Billede


Billede


Billede


Billede